AER:s Kommitté Ekonomi och Regional utveckling 2019-2022


Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga