Hovrätten för Övre Norrland 2016-2019


Mandatperiod 2016-01-01 - 2019-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga