Regionfullmäktiges presidium 1918-2022


Mandatperiod 2018-11-21 - 2022-10-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga