Regionala utvecklingsnämndens presidium 2019- 2022


Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga