Detaljinformation om Ojanlatva, Lennart  (SJVP)

Hemadress:
Norra byavägen 39, Box 16
980 63  Kangos
Valkrets: Ej angiven

OjanlatvaL_2018.JPG