Detaljinformation om Eriksson, Staffan  (SJVP)

Hemadress:
Rödhakegränd 8
974 54  Luleå
Telefon bostad: 0920-627 36
Telefon mobil: 070-606 27 36
Valkrets: Ej angiven

ErikssonS_2018.JPG