Detaljinformation om Åström, Kjell  (SJVP)

Valkrets: Ej angiven