Detaljinformation om Brännström, Djamila  (SJVP)

Valkrets: Ej angiven