Detaljinformation om Waara, Birgitta  (SJVP)

Valkrets: Ej angiven