Detaljinformation om Perdahl Täikko, Monica  (V)

Valkrets: Ej angiven