Detaljinformation om Torikka, William  (SJVP)

Hemadress:
Bredviksvägen 31
974 41  Luleå
E-post 1: torikka.william@gmail.com
Valkrets: Ej angiven

TorikkaW_2018.JPG