Detaljinformation om Nilsson, Camilla  (Tjm)

Titel: Verksamhetsutvecklare Service
Utsändningsadress: Landstingshuset
971 89  Luleå Telefon arbete: 0920-28 22 78
Telefon mobil: 072-542 30 06
E-post 1: camilla.nilsson@nll.se
Valkrets: Ej angiven