Detaljinformation om Årbro, Ida  (V)

Valkrets: Ej angiven