Detaljinformation om Rantapää, Mats  (S)

Valkrets: Ej angiven