Detaljinformation om Vikström Eklund, Karin  (SJVP)

Valkrets: Ej angiven

fotokommerstrax.jpg