Detaljinformation om Millgård, Karin  (Tjm)

Titel: Ekonomi- och planeringschef Service
Utsändningsadress: Landstingshuset
971 89  Luleå Telefon arbete: 0920-28 46 71
Telefon mobil: 076-780 69 06
E-post 1: Karin.Millgard@nll.se
Valkrets: Ej angiven