Detaljinformation om Ölvebro, Sara  (MP)

Valkrets: Ej angiven