Detaljinformation om Svarvare, Karin  (S)

Hemadress:
Erkheikki 14
984 91  Pajala
Valkrets: Ej angiven

fotokommerstrax.jpg