Detaljinformation om Torikka, Sture  (SJVP)

Valkrets: Ej angiven

fotokommerstrax.jpg