Detaljinformation om Heikkilä, Pirkko  (V)

Valkrets: Ej angiven